Banner

అనుకూల దాంపత్యం ప్రసాదించే ‘అట్ల తద్ది’

"అట్ట్ల తద్దోయ్ ఆరట్లోయ్ముద్దపప్పోయ్, మూడట్లోయ్చిప్ప చిప్ప గోళ్ళు, సింగరయ్య గోళ్ళుమా తాత గోళ్ళు, మందాపరాళ్ళు..." ఈ పాట వినగానే మీ చిన్నప్పుడు ఉయ్యాల్లో ఊగుతూ అట్ల తద్ది రోజున పాడిన ఈ పాట గుర్తు వచ్చే ఉంటుంది.  అట్ల తద్ది మన…

Banner